Jump to content

Guidelines

1. ALGEMEEN

1.1. Deze algemene voorwaarden (2012-01) zijn van toepassing op en maken deel uit van de gebruiksovereenkomst die tot stand komt tussen jou en GirlsOnly door middel van registratie op, of gebruik van, girlsonly.nl.

1.2. Waar in deze algemene voorwaarden 'je', 'jouw' of 'jou' staat, wordt bedoeld de persoon die gebruik maakt van girlsonly.nl. Waar 'GirlsOnly' staat, wordt bedoeld Donkerrood handelend onder de naam GirlsOnly.

1.3. GirlsOnly heeft het recht deze algemene voorwaarden zonder nadere instemming op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Een wijziging van deze algemene voorwaarden zal GirlsOnly publiceren op girlsonly.nl.

2. GEBRUIK

2.1. Je mag girlsonly.nl bezoeken en gebruiken, voor zover dit in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden.

3. WAT NIET MAG (EN WAT WEL)

3.1. Je mag girlsonly.nl gebruiken om in het meest passende forum nuttige of vermakelijke berichten te plaatsen.

3.2. Je mag berichten niet twee keer te plaatsen (dubbelpost). Ook mag je geen berichten plaatsen om een ouder bericht weer bovenaan de lijst met onderwerpen te zetten (omhoog schoppen van topics).

3.3. Je schrijft je berichten in begrijpelijk en beschaafd Nederlands en je gebruikt geen scheldwoorden, beledigende, opruiende of discriminerende teksten.

3.4. Je plaatst geen berichten met een gewelddadig of pornografisch karakter.

3.5. Je plaatst geen berichten waarin je je gewicht vermeldt, al dan niet in combinatie met je lengte, of waarin je je eetgedrag beschrijft.

3.6. Je mag geen berichten plaatsen waarvan de inhoud niet helemaal door jou zelf is geschreven of ontworpen, of waarvan de inhoud in strijd is met de wet.

3.7. Je mag de informatie, tekst en afbeeldingen op, de vormgeving van en (delen van) de database van girlsonly.nl niet verveelvoudigen of verspreiden zonder toestemming vooraf van girlsonly.nl.

3.8. Zonder toestemming vooraf van GirlsOnly mag je girlsonly.nl niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

3.9. Zonder toestemming vooraf van GirlsOnly mag je geen links naar andere websites plaatsen als je daar zelf voordeel uit haalt.

3.10. Je volgt de aanwijzingen van de moderators en administrators van girlsonly.nl altijd direct op.

3.11. Je mag er niet op vertrouwen dat de informatie op girlsonly.nl juist en volledig is.

3.12. Je doet je niet voor als iemand anders dan wie je in werkelijkheid bent.

4. MODERATORS EN GEVOLGEN VAN ONJUIST GEBRUIK

4.1. GirlsOnly heeft enige gebruikers gevraagd om te helpen bij het toezicht houden op het gebruik van girlsonly.nl, zij heten moderators.

4.2. Moderators kunnen je via privé berichten of e-mail op de hoogte te brengen van een overtreding van de regels. Lees daarom met enige regelmaat je privé berichten of je e-mail op het adres dat je bij je registratie op girlsonly.nl hebt opgegeven.

4.3. Als je een klacht hebt over een moderator, stuur dan e-mail aan helpdesk@girlsonly.biz. GirlsOnly zal uiteindelijk beslissen wat de gevolgen zijn van je klacht.

4.4. Als je bericht in strijd is met deze algemene voorwaarden, of als een moderator het vermoeden heeft dat dit het geval is, heeft een moderator altijd het recht om berichten en onderwerpen aan te passen, te verplaatsen of te verwijderen.

4.5. GirlsOnly of een moderator kan je de toegang tot de website ontzeggen als je je niet houdt aan deze algemene voorwaarden, of als een moderator of GirlsOnly het vermoeden heeft dat dit het geval is.

5. JOUW COMPUTER EN DIE VAN GIRLSONLY

5.1. GirlsOnly is niet verplicht om ervoor te zorgen dat girlsonly.nl altijd bereikbaar is.

5.2. Alle kosten van aanschaf, installatie en onderhoud van jouw computer en computer-programma’s die je nodig hebt om girlsonly.nl te bezoeken, komen voor jouw rekening. Je bent zelf verantwoordelijk voor een afdoende bescherming tegen virussen en malware.

6. OPHEFFEN ACCOUNT

6.1. Je kan je gebruikersaccount op girlsonly.nl opheffen door een e-mail met dat verzoek te sturen aan helpdesk@girlsonly.biz. Uiterlijk binnen drie maanden na de ontvangst van de opzegging zullen je gebruikersprofiel en je gebruikersnaam worden geanonimiseerd of verwijderd. IP-adressen die aan je gebruikersnaam zijn gekoppeld worden niet verwijderd of geanonimiseerd.

6.2. Je kan je berichten laten verwijderen door een e-mail met dat verzoek te sturen aan helpdesk@girlsonly.biz. Uiterlijk binnen drie maanden na de ontvangst van zo'n verzoek zullen je berichten worden verwijderd. Als je bericht het eerste bericht is van een onderwerp (topicstarter) dan worden deze berichten niet automatisch verwijderd en moet je per onderwerp afzonderlijk een verzoek tot verwijdering mailen of het onderwerp rapporteren.

6.3. Als door verwijdering van je bericht een hele discussie onbegrijpelijk wordt, houden we ons het recht voor om het bericht niet te verwijderen, maar slechts te anonimiseren of de persoonlijke gegevens uit dat bericht te verwijderen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van GirlsOnly tot vergoeding van door jou geleden schade die veroorzaakt is door het gebruik van girlsonly.nl zal nooit meer bedragen dan vijfhonderd (500) euro. GirlsOnly vergoedt geen indirecte schade en vergoedt alleen schade voor zover je het feit dat tot gevolg heeft dat je schade hebt geleden binnen twaalf maanden na het aanvangen van dat feit, per e-mail hebt gestuurd aan helpdesk@girlsonly.biz.

8. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle geschillen over het gebruik van girlsonly.nl en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing en deze geschillen zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.


Download of print de Algemene Voorwaarden 2012-01 hier.

×
×
  • Create New...